Screen Shot 2021-05-19 at 10.11.33.png
Screen Shot 2021-05-19 at 10.11.39.png
Screen Shot 2021-05-19 at 10.11.45.png

LAIF COMPUTATION S.R.L. anunță începerea proiectului cu titlul „Sistem inteligent de monitorizare şi detecţie a urgenţelor cardiovasculare majore, Acronim THOVEN”

La 03.08.2020, LAIF COMPUTATION S.R.L. din Cluj Napoca, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu CARDIOPULSE PROFESIONAL S.R.L. din Bucureşti (Partener 1) a început implementarea proiectului „Sistem inteligent de monitorizare şi detecţie a urgenţelor cardiovasculare majore, Acronim THOVEN”, cod MySmis 129846, în baza unui contract de finanţare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

 

Obiectivul general al proiectului THOVEN constă în creşterea contribuției sectorului TIC prin trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare prin dezvoltarea unui sistem inovativ care va contribui semnificativ la reducerea timpilor de intervenție în cazul urgențelor majore din sfera cardiovasculară.

 

Sistemul THOVEN dezvoltat prin proiect va cuprinde o bază de date biometrice colectate de la pacienți la risc, o platformă Cloud care va permite administrarea datelor și crearea algoritmilor de IA, aplicații mobile care vor rula algoritmi de predicție a evenimentelor cardiovasculare majore, precum și un dispozitiv portabil pentru colectarea datelor biometrice.

 

Proiectul implică brevetarea la EPO și USPTO, și diseminarea rezultatelor prin participare la conferințe de specialitate și publicarea în jurnale științifice. Sursa de finanțare este Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa 2. - Tehnologia Informației şi Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva a Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, OS 2.2 - Creşterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

 

Valoarea totală a proiectului este de 23.654.502,03 lei, din care valoarea totală eligibila este de 20.260.191,11 lei din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 12.931.384,82 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul național este de 2.297.267,92 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este de 5.031.538,37 lei, iar valoarea neeligibilă de 3.394.310,92 lei.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, pâna la data de 02.08.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro